Tennis- Lịch sử hình thành và phát triển của môn thể thao ” Qúy tộc”

Published on :

Tennis trước những năm 1970 vẫn bị xem là môn thể thao chỉ giành cho giới thượng lưu, đại diện cho giai cấp tư sản . Nhưng hiện nay nó đã được toàn cầu hóa. 1. Lịch sử ra đòi môn Tenis Năm 1859, Thomas Gem, một luật sư và người bạn ông là thương […]